Lider du av hyperhidros?

Om man inte själv är drabbad kanske man inte känner till så mycket om sjukdomen hyperhidros trots att den är vanligare än man kan tro. Tillståndet handlar om överdriven svettning på ett sätt som begränsar och styr den drabbades sociala relationer. Sjukdomen ger upphov till en hel del ångest och skam, men det finns hjälp att få.

Genetik, ärftlighet och neurologi är bakomliggande faktorer när det gäller hyperhidros. Så många som drygt tre procent av befolkningen lider av denna sjukdom. Att det handlar om problem med svett är en underdrift då det är så pass allvarligt att en vanlig trappa resulterar i att kroppen tror att den deltar i ett maraton.

Sjukdomen förekommer i två olika varianter som kallas primär hyperhidros och fokal hyperhidros. Den primära hyperhidrosen kan ge sig tillkänna redan i barndomen medan båda formerna kan triggas även i tonåren och därefter. Den primära hyperhidrosen är främst genetiskt betingad och svettningen uppträder under armhålor, fötter, händer men även rygg, bröst, huvud och ljumskar drabbas. Den fokala hypertriosen märks mest i fråga om händer och fötter. Ofta ses denna variant som en förlängning på det fysiologiska svaret vid stress och en enorm svettning initieras. Generellt sätt försöker kroppen motverka värmeslag vid ansträngning. Patienter som lider av denna sjukdom har helt enkelt en ökad känslighet när det gäller värme vilket leder till felaktiga signaler från nervbanor till svettkörtlar.

Fysiska och psykiska symptom av svettsjukdomen

Hyperhidros leder inte bara till rent fysiska problem utan sjukdomen får även konsekvenser för det psykiska välbefinnandet. Många drabbade skäms och isolerar sig när de svettas så mycket att det bokstavligen rinner längs händerna men det finns effektiv hjälp att få. Både de fysiska och psykiska besvären kan lindras.

Så behandlar du hyperhidros

Den som misstänker att hyperhidros är orsaken till sina svettningar kan vända sig till sin vårdcentral eller direkt till en svettmottagning för utredning. Därefter kommer experterna att rekommendera ett behandlingssätt, vilken som väljs är beroende på graden av svettproblemen. Dessa är de tre vanligaste behandlingarna som erbjuds:

  • Receptfria alternativ – Det finns en hel del effektiva behandlingar som till exempel receptfria salvor, krämer och extra starka antiperspiranter med aluminiumklorid på apoteket.
  • Botox behandling – Vid mer omfattande problem kan man få regelbundna injektioner med botulinumtoxin som är ett ämne i läkemedel som Xeomin och Botox. Läkare kan även skriva ut antikolinerga läkemedel i tablettform för att råda bot på problemen.
  • Behandling med svag elektricitet – Vidare kan man använda sig av en behandling kallad Jonofores. Detta är en svagströmsbehandling i vattenbad för händer och fötter. Ibland kan man behöva operera svettkörtlarna för att komma tillrätta med problemen.