Hyr in vårdpersonal till din vårdpraktik

Driver du en egen vårdpraktik kan inhyrd personal göra att allt fungerar. Du kan ha en flexibel bemanning med mer personal i perioder det behövs och mindre när det inte krävs. Du kan också alltid lita på att det finns någon som kan hoppa in vid sjukdom.

Frågan om inhyrd vårdpersonal debatteras mycket, och nästan alltid utifrån tanken att det är dåligt. I själva verket är det inte så enkelt.. Om inhyrd personal är bra eller dålig beror på många saker, och för dig som har en egen vårdpraktik kan inhyrd personal komma med många fördelar.

Hur mycket personal behöver du?

Det som rör bemanning kan ta mycket tid och kraft. Det kan vara svårt att ha lagom mycket personal så det fungerar både för perioder när det är fullt tryck och när det är lugnare. När någon blir sjuk kan det finnas problem att hitta någon som kan hoppa in. Problem med bemanningen leder ofta till problem för patienterna och kan göra att de vänder sig någon annanstans.

En lösning på bemanningsproblemet är att vända dig till ett bemanningsföretag som https://www.curaliv.se/, som kan ge dig en trygg lösning. Du binder inte upp dig för att ha lika mycket personal hela tiden, utan kan anpassa bemanningen efter behov. Du kan också lita på att det alltid finns personal när du behöver, som vid sjukdom.

Moms men inte arbetsgivaravgift

En fördel med att hyra in personal är att du slipper stå för arbetsgivaravgiften. Till skillnad från om du har anställda behöver däremot moms betalas på inhyrd personals arbete. Du kommer stå för den kostnaden, men bemanningsföretaget sköter inbetalningen.

Är det dyrare?

Väldigt många nyhetsartiklar handlar om kostnaderna för inhyrd personal, och att de måste minska. Då är perspektivet i stort sett alltid regionernas. Har du en liten vårdpraktik är det inte säkert att det blir dyrare. Den stabilitet du kan få med inhyrd personal är värd mycket i förtroende och kan leda till att patienter väljer just din praktik. Du kan alltid ha tillräckligt med personal som har rätt kompetens, vilket är en förutsättning för bra vård.

Fördelarna med att hyra in personal

  • Flexibilitet – du kan ha så mycket personal du behöver i stunden
  • Alltid personal som kan hoppa in vid sjukdom
  • Patienterna kan lita på att personal finns och bokade besök blir av
  • Du slipper arbetsgivaravgiften