Hur behandlas ischias?

Ischias är ett välkänt smärtproblem, men alla är inte medvetna om vad det beror på. Det finns äkta och falsk ischias.

Människokroppens längsta och tjockaste nerv – tjock som ett lillfinger – är ischiasnerven, som löper från ryggmärgen i ryggens nedre del, genom lårets baksida och ned i foten. Smärta i nerven kan kännas som en strålande smärta från ryggen eller höften och ned i benet. Denna smärta kallas allmänt för ischias, men kiropraktorer skiljer mellan falsk och äkta ischias. Även om smärtan från äkta och falsk ischias kan upplevas likadant har den inte samma orsak, och därför behandlas den också på olika sätt.

Vad är äkta ischias?

Kvinna drabbas av ischiasÄkta ischias beror på irritation eller inflammation av ischiasnerven, genom vilken alla nervsignaler till underkroppen går. Om en disk mellan kotorna i ländryggen är skadad pressas en del av disken ut mellan kotorna och trycker på en nervrot. Detta gör att nerven svullnar upp vilket resulterar i strålande smärtor via sätet och ned längs lårets utsida till vaden och ibland hela vägen ned i foten. Att stödja på benet gör ont, och om man inte behandlar åkomman försvagas muskulaturen i lår och vad. Den drabbade tappar delvis känseln i benet och får nedsatta reflexer. Försvagade muskler leder med tiden till s.k. droppfot, där man inte orkar lyfta tårna ordentligt, vilket ger en förändrad gång.

Den vanligaste behandlingen av äkta ischias är vila för att minska trycket på den skadade disken, i kombination med smärtstillande och inflammationshämmande medicin. Detta är för det mesta tillräckligt för att disken ska läka, men ibland krävs en operation för att avhjälpa problemen.

Falsk ischias

För det mesta är det inte en skadad disk som är orsak till smärta i ryggen, höften och låren. Lindrigare och mer diffus smärta i dessa områden kallas falsk ischias, och når sällan längre ner i benet än till knät. Vid falsk ischias uppstår aldrig muskelsvaghet eller känselbortfall.

Falsk ischias beror på rörelsestörningar i ryggraden eller bäckenlederna. Dessa störningar kan i sin tur ha orsakats av:

  • Över- eller felbelastning av ryggen
  • Skillnad i benlängd
  • Dåliga skor
  • Gamla fot- eller knäskador
  • Nedsjunken hålfot eller andra fotproblem
  • Sjukdomar i rygg eller bäcken- eller höftled
  • Tjock plånbok i bakfickan, som snedbelastar benet när man sitter

Många svenskar har idag stillasittande arbeten, och är inte vana vid att använda hela kroppen. Att skotta snö eller sjösätta båten kan då ge upphov till smärtor. Det är också vanligt att besvären kommer i perioder: de försvinner för en tid för att sedan komma tillbaka. I vissa fall går det att sätta besvären i samband med ett tillfälle eller en aktivitet, till exempel flera timmars bilkörning. I andra fall går det inte att hitta någon utlösande faktor eller något mönster i när smärtan känns av.

Om du upplever smärta i höfterna, ryggen eller underkroppen, ta kontakt med en kiropraktor. Hen kan diagnosticera smärtorna, och avgöra om det rör sig om äkta eller falsk ischias. Om det rör sig om falsk ischias kan kiropraktorn behandla detta, men om man misstänker äkta ischias måste en läkare undersöka saken.