Arbetsmiljön viktig för vårdanställda

Kan personalbristen i vården i sig generera stress och dålig arbetsmiljö? Det tror många forskare. I branschen erbjuds nu läkare genom bemanningsföretag, ett recept som varit framgångsrikt i Norge. Många forskare menar också att för att man ska kunna leda utvecklingen åt ett positivt håll, behöver man rama in vad som också gör att personalen trivs på sitt arbete. Lär efter det negativa, och det positiva. 

Medlink är ett av de företag som förser sjukhus och kliniker med personal på kort varsel. Ett recept som har beprövats i Norge och visat på goda resultat. Det har nämligen visat sig att en av orsakerna till bortfallet av läkare och sjuksköterskor inom vården, beror på personalbrist och för hög arbetsbelastning. Från bemanningsföretagens håll är det viktigt att kunna erbjuda flexibla lösningar som ger den kvalitet som vården behöver för att skapa trygghet för personal såväl som för patienter.

Så skapas en bra arbetsmiljö för vårdpersonal 

Psykiskt och fysiskt utmattade vårdanställda ger sämre vård. Det har man i en brittisk analys kommit fram till och publicerat, du kan läsa om analysen i Dagens Medicin. Utmattningen beror på överbelastning och löses bäst genom en större personaltillförsel till vården. Men hur ska man få folk att vilja arbeta inom vården, när allt fler lämnar och personalbristen blir allt mer påtaglig? Där är bemanning ett av sakerna man kan göra för att underlätta.

I forskning.se bekräftar man att brist på sjuksköterskor och stressig arbetssituation är orsaker till varför vårdanställda inte trivs på jobbet. Däremot har man också kunnat se vad det är som får dem att trivas. Här är några av faktorerna som får de anställda att trivas bättre:

  • Självständigt arbete
  • Möjlighet att diskutera med kollegor
  • Kompetensutveckling
  • Respektabelt bemötande inom personalgruppen
  • Tillåtande klimat

I rapporten menar man att det är viktigt att fokusera på det som gör att de vårdanställda trivs, och att det skapar en bra arbetsmiljö. Här är självklart även faktorer som personaltäthet en viktig faktor i att skapa en trygg miljö för såväl arbetande personal som patienter. Undersökningar visar nämligen att patienter påverkas av personalbristen i form av vårdköer och ett mer stressat och förhastat bemötande från den pressade personalen.