Vad gör en kiropraktor?

En kiropraktor är en person som behandlar skador och besvär orsakade av störningar i lederna, musklerna och nervsystemet. Kiropraktorer kan behandla många typer av smärta, för det är inte ovanligt att smärtbesvär beror på problem i andra delar av kroppen än där smärtan finns.

Kiropraktik är idag en del av hälso- och sjukvården, men den har rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ordet kiropraktik är bildat av de grekiska orden för ”hand” och ”göra”, och redan de gamla grekerna använde sig av metoder som ingår i dagens kiropraktorers verktygslådor.

En kiropraktor använder sina händer för att undersöka lederna och musklerna i ryggraden, och på detta sätt hitta spänningar, ändrade rörelsemönster eller skador på dessa delar av kroppen. Smärta kommer inte alltid från den del av kroppen där vi känner den, utan kan ha sin källa någon annanstans i kroppen. Det kan till exempel röra sig om en led som är begränsad i sin rörelsebana, som ger smärta någon annanstans i kroppen.

Ryggradens leder kan låsa sig, när de inte längre kan följa sitt normala rörelsemönster. När en sådan låsning har uppstått kan den orsaka anspänningar i musklerna, smärta och negativa effekter på nervsystemet. Låsningen kan komma plötsligt, eller byggas upp under en längre tid.

Vanliga besvär som behandlas av kiropraktiker är:

  • Ryggvärk
  • Ryggskott
  • Ischias
  • Nacksmärtor
  • Whiplashskador
  • Smärta och stelhet i och kring axlar och skuldror
  • Problem med diskarna i ryggraden
  • Domningar i armarna, benen eller höften

Gör det ont att gå till kiropraktorn?

Många drar sig för att gå till kiropraktorn. Behandlingen har oförtjänt fått rykte om sig att vara brutal. Inte sällan är det ljuden som skrämmer. När en kiropraktor behandlar en patient sker ofta tryckförändringar i patientens leder, och denna tryckförändring ger upphov till ett knakande ljud. Det är alltså inte själva leden, och heller inte kotorna, som knakar.

Att bli behandlad av en kiropraktor gör sällan ont. Många är de patienter som har blivit positivt överraskade efter att ha sökt kiropraktisk behandling, både av hur lite behandlingen känns och av hur mycket bättre det känns i kroppen, direkt när behandlingen är avslutad. Andra kan uppleva att det område som behandlats är ömt, men detta brukar gå över snabbt.

Hur arbetar en kiropraktor?

Den vanligaste typen av behandling som utförs av en kiropraktor är s.k. HVLA-manipulation. Lederna manipuleras med hög hastighet och låg amplitud för att öka rörligheten och minska smärtan i leden. Genom att påverka ledens funktion påverkar kiropraktorn nerverna och i förlängningen även muskulaturen.

En kiropraktor börjar dock alltid med att ställa en diagnos. Det viktigaste verktyget för detta är kiropraktorns händer, men man använder även andra metoder, som hållnings- och gånganalys, eller ortopediska tester. Det är viktigt att behandlingen anpassas till den individuella patienten.

Oftast krävs flera besök hos kiropraktorn för att komma till rätta med problemen. Tre till fem behandlingstillfällen är vanligt för att leden ska återfå sin vanliga rörelseförmåga.

Det är viktigt att den kiropraktor man går till är legitimerad av Socialstyrelsen. För att kunna arbeta som legitimerad kiropraktor ska man ha genomgått en femårig utbildning.